Column: Potjes met ontslaggeld

Column: Potjes met ontslaggeld
Wie zich weleens in het centrum bevindt, moet de prachtige stier hebben gezien midden op de rotonde vlak bij het busstation. Het beeld van zesduizend kilo dat gecreëerd is door de kunstenaar Pieter d'Hont (1917 - 1997) en voorheen op het trottoir stond, is een stukje verhuist.

Wie zich weleens in het centrum bevindt, moet de prachtige stier hebben gezien midden op de rotonde vlak bij het busstation. Het beeld van zesduizend kilo dat gecreëerd is door de kunstenaar Pieter d’Hont (1917 – 1997) en voorheen op het trottoir stond, is een stukje verhuist.

Hoewel ik van het beeld hou, heb ik er nare herinneringen aan over gehouden.

De stier werd in 1982 geplaatst en kostte F 2 ton; hij zou nu 2 ton in euro’s kosten. In dat jaar werd ik gemeenteraadslid en de gemeente zat er toen belabberd bij; Burgemeester en Wethouders presenteerden plannen om ambtenaren te ontslaan. Omdat je in die tijd niet zomaar ambtenaren kon ontslaan, leverde dat de Alphense schatkist niet meer dan 20 procent op van de salariskosten, toevallig ook 200.000 gulden.

Als onervaren raadslid durfde ik het aan om te protesteren. Ik vond het schandelijk om vijf mensen op straat te duvelen en tegelijkertijd een kunstwerk van 2 ton te kopen. Maar de toenmalige wethouder vond mijn opmerkingen schandalig want, zo zei hij, ‘Je mag die dingen niet met elkaar vergelijken’. De Stier wordt betaald uit een potje kunst & cultuur-geld en de ambtenaren ontvangen hun salaris uit een pot met salarisgeld. Ik bleef protesteren en merkte op dat je dit soort nonsens niet aan burgers kunt verkopen. Uiteindelijk werd dat ingezien en hoewel de aankoop van de Stier gewoon doorging, werden er geen ambtenaren ontslagen. De tekorten werden gedekt uit andere potjes (?!); plotseling konden de potjes toch door-elkaar-heen gebruikt worden.

De verplaatsing van de Stier komt op een moment waarop de financiële situatie nog veel belabberder is. Gelukkig is de nonsens van toen, over de verschillende potjes geld, voor een deel afgeschaft. Voor een deel, want inmiddels zijn er vele ambtenaren na tientallen dienstjaren de wacht aangezegd. Anderen mogen na samenvoeging met Boskoop en Rijnwoude niet meer op hun plaats terugkeren en zullen op zoek moeten naar een nieuwe baan. Sommigen zijn reeds ‘gevlucht’ voor het naderend onheil (na ontvangst van een standaard-onheilsbrief?).

De samenleving, en dus ook en vooral de overheid (daar behoort de gemeente ook toe!) zou moeten beseffen dat het ongekend ernstig als je je baan verliest, en al helemaal in crisistijd. Dat was ernstig in 1982, toen de Stier werd aangeschaft, en dat is nóg ernstiger in 2013 nu de Stier tien meter is verschoven van trottoir naar rotonde?

Robert Jan Blom
rj.blom01@hetnet.nl