WMo vraagt verantwoordelijkheid inwoner maar vergeet deze niet

Ondanks vele discussies over het nieuwe WMo-beleidsplan is het plan vastgesteld door de gemeenteraad. Nadat een hulpbehoevende inwoner in de eigen kring gezocht heeft naar hulp en niet geholpen kan worden, kan deze bij de gemeente aankloppen en volgt een keukentafelgesprek.

Ondanks vele discussies over het nieuwe WMo-beleidsplan is het plan vastgesteld door de gemeenteraad. Nadat een hulpbehoevende inwoner in de eigen kring gezocht heeft naar hulp en niet geholpen kan worden, kan deze bij de gemeente aankloppen en volgt een keukentafelgesprek.

Bij de meningsvormende raadsvergadering donderdag 16 mei werd al langdurig gediscussieerd over het WMo-beleidsplan 2013-2017. Twee weken later moest de raad in de besluitvormende vergadering een beslissing nemen. Hoewel er ook nu weer stevig werd gediscussieerd, stemde de raad unaniem in met het voorstel.

Verantwoordelijkheid
Vanaf 2015 wordt een aantal taken vanuit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) overgeheveld naar de gemeenten. Bovendien wordt er gekort op de bijdragen die de gemeente van het Rijk krijgt. Van de burger verwacht de overheid dat zij meer eigen verantwoordelijkheid neemt; zij moet zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en ‘meedoen’ in de samenleving. Kan de burger dat niet, dan moet worden gekeken of mensen / instanties in de sociale omgeving – zoals kinderen, buren, de Zonnebloem – een handje kunnen helpen. Als dat allemaal niet lukt, kan de inwoner bij de gemeente aankloppen.

Keukentafelgesprek
Wanneer een inwoner bij de gemeente aanklopt, komt er een keukentafelgesprek. Daarin worden met de inwoner en zijn eventuele adviseur de problemen besproken en naar een op maat gemaakte oplossing gezocht, waarbij advies bij specifieke deskundigen kan worden ingewonnen. Arie van Wijk van het CDA vindt de keukentafelgesprekken cruciaal. Hij vindt dat het WMo voor de gemeente staat voor: ‘minder zorgen voor, maar meer zorgen dat…’.

Pamperen
Wethouder Arie Muilwijk zei over de WMo: ‘De overheid kan de bevolking niet blijven pamperen, maar de zorg houdt niet op als het geld op is; mensen die het echt nodig hebben, laten wij niet vallen’.

Pien Schrama van Midden Partij Nieuwkoop vindt dat er een brede discussie moet komen met alle partijen als budgetten dreigen te worden overschreden; meerdere raadsleden waren dat met haar eens. Hierna is het voorstel in stemming gebracht en unaniem vastgesteld.